Mål og mening

Flammepunkt viser opprøret som fenomen i vår tid gjennom en multimediaforestilling og et dialogprosjekt.

Flammepunktprosjektet løfter frem etiske dilemma, ulike meninger og økonomiske og religiøse maktposisjoner. Makten og motmakten som kræsjer i kampen for demokrati, menneskerettigheter og samfunnsinnflytelse.

Flammepunkt løfter frem menneskene, følelsene, energien og frustrasjonen som så mange opplever i forhold til den politiske situasjonen  i Europa og Midtøsten akkurat nå.

Prosjektet tar ikke parti i konflikter og har som prinsipp å vise at konflikter har flere meningssider.

Flammepunkt = den laveste temperaturen en brennbar væske ved normalt trykk gir fra seg nok damp til at den kan begynne å brenne. Ved denne temperaturen trengs kontakt med en flamme eller en annen tenningstype for å få igang ilden, som kan stoppe om flammekilden tas bort.

Les mer om de pedagogiske målene for Flammepunkt