Flammepunkt­prosessen

Vi har laget en prosess for undervisningsperioden frem mot dialogmøtet. Detaljene i den får du om du tar kontakt med prosjektlederen i Flammepunkt.

Så til Prosessen i 9 trinn…

1. Velg overordnet tema og problemstilling

2. Presenter det store bildet i plenum

3. Introduser tverrfaglig perspektiver til problemstillingen (valgfritt)

4. Elevene velger sider i konflikten, sine rollekarakterer til dialogen og utvikler dem individuelt

5. Introduser dialogformatet, velg deltagere og inviter til dialogen

6. Øv sammen med Flammepunkt

7. Manus til dialogen fra Flammepunkt

8. Spill dialogen

9. Hvordan gikk det?