Flammepunkt Portal

Velkommen til Flammepunkts interne sider. Her kan du som deltar i prosjektet finne undervisningsmaterialet til dialogene, publisere innlegg og artikler, få oppdateringer, dele erfaringer med hverandre.

Flammepunktprosessen

Her finner du en trinn-for-trinn beskrivelse av undervisningsprosessen for å komme i mål til dialogen. Vi legger vekt på fleksibilitet og tilrettelegging av prosessen i forhold til ressursene som finnes på hver skole. Noen velger å arbeide med prosjektet en fagdag andre over flere uker. Prosjektet egner seg svært godt for tverrfaglige samarbeid f.eks. mellom samfunnsfag, medier og kommunikasjon, filosofi, religion, historie eller norsk.

Materiell

De interne sidene fungerer som felles kunnskaps- og delingsplattform for alle lærerne og elevene. Vi har gjort et utvalg av opprør i Europa og Midt-Østen de siste 10 årene og koblet dem til noen overordnede tema.

Med bidrag fra forskere ved Fafo, Universitetet i Oslo og ved University of St. Andrews har vi gjort et utvalg av relevant bakgrunnsstoff som kan brukes i læringsprosessen og forarbeidet til dialogene.

Her finner du intervjuer med makthavere og opprørere, kunstnere, filmer, musikk, litteraturreferanser, linker til rapporter og artikler fra inn- og utland. Prosjektleder Mette Kaaby vil dele erfaringer og innspill fra sine besøk ved skolene.

Blogg

Her kan du poste erfaringer og spørsmål, dele artikler, filmer, musikk og annet relevant kunnskapsmateriell med andre skoler. Vi oppfordrer både lærere og elever til å publisere egne innlegg om problemstillinger som er relevant for prosjektet og temaet.