Dialogene

2014-2015 deltar elever i videregående skoler i Oslo og Akershus i Flammepunkts undervisningsopplegg og iscenesatte dialoger om opprør i vår tid, og problemstillinger og etiske dilemma knyttet til kampen for demokrati, medbestemmelse og innflytelse i samfunnet.

Er du lærer eller rektor på en videregående skole eller ungdomsskole hvor som helst i Norge, og synes dette prosjektet er interessant, så ta kontakt med oss.

Elever fra Hvam videregående.
Elever fra Hvam videregående.
Tema
Elevaktiv læringsprosess
Dialog og konfliktløsning
Flammepunktprosessen