Musikken i Flammepunkt

Natasha_2

14. september ble bestillingsverket Flammepunkt urfremført av komponisten Natasha Barrett på Eidsvoll.

Ideen med multimediaprosjektet er å bringe inn ulike stemmer og stemninger fra politiske opprør og konflikter i Europa og Midtøsten, symbolikken og det fysiske aspektet ved en brennende bil inn i musikken og skape en kontrast til en norsk, trygg, landskapsidyll.

Musikken til Flammepunkt er elektroakustisk. Den består av 22 miniatyrkomposisjoner (i stereo) i en lydhage og en 16 minutter lang multi-kanal komposisjon kalt “Flammepunkt”.

Disse stykkene er inspirert av hvordan folk og makthavere agerer når det oppstår uenighet. Hva skjer når store deler av befolkningen støtter protester mot sin regjering? Hva skjer når befolkningen føler at de ikke blir hørt i sitt eget land? Hva skjedde under de seneste politiske revolusjonene og demokratikampene i Europa og i Midtøsten?

I Flammepunkt har komponisten Natasha Barrett forsøkt å se bort fra egne oppfatninger og sympatier til den ene eller andre siden. Å blande politikk og følelser blir for komplisert til å dekke årsaker og detaljer. I stedet har hun forsøkt, der det har vært mulig, å skape et balansert syn basert  på enkle fakta slik at lytterne selv kan være fri til å skape sine egne oppfatninger av konflikten.

Den 14. september ble musikken til Flammepunkt satt opp utendørs. De 22 miniatyrene ble avspilt i en lydhage og det 16 minutter lange “Flammepunkt” ble spilt utendørs over et stort utendørs lydanlegg. Komposisjonene  er imidlertid laget for å kunne bli spilt i flere settinger: radio, internet, eller som avspilling hjemme.

Du kan høre de 22 Flammepunkt miniatyrene og den store Flammepunkt-komposisjonene under fanen her.